1.       ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor prin intermediul magazinului virtual www.joujou.ro către Cumpărător si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comandă.

Vânzător – societatea comerciala SC JOUJOU TOYS SRL, având sediul social in Iași, Str. Cetățuia, 5, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J22/3427/2018, CIF RO40300023.

Site – Domeniu www.joujou.ro și subdomeniile acestuia.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plata acestora.

Comanda specială – comandă la cerere, cu dimensiuni si design special, care nu poate fi înlocuită, plata serviciilor prestate nefiind returnată pentru toate situațiile în care termenii și condițiile comenzii au fost respectați de prestator.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite transmiterea comenzii și care conține informații despre cumpărător/utilizator și istoricul cumpărătorului în Site.

Cos comanda – maniera prin care cumpărătorul transmite Vânzătorului intenția sa de a achiziționa produsele adăugate.

Contract la distanta – conform definiției cuprinse in OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Newsletter/alertă – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către SC Joujou Toys SRL într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea SC Joujou Toys SRL cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs/serviciu de către SC Joujou Toys SRL către cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către SC Joujou Toys SRL sau prin transfer bancar, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă.

 

2.       DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

1.       Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) si condițiile sale specifice

2.       Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

3.       Termeni și condiții

Daca Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, a respingerii de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, a invalidării tranzacției de către procesatorul de carduri, Vânzătorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului.

 

3.       CONTACT PENTRU CUMPĂRĂTORI ȘI UTILIZATORI

Comunicarea cu magazinul  se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

Vânzătorul publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Cumpărător. Prin utilizarea formularului de contact sau al formularului “Solicită o ofertă”, Cumpărătorul permite automat Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă in nici un fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Cumpărătorul.

Cumpărătorul declara expres că datele de contact furnizate îi aparțin (adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare) și că vor putea fi folosite de către Vânzător în comunicările sale cu Cumpărătorul.

 

4.       PRODUSE ȘI SERVICII

Produsele comercializate de vânzător sunt noi. Produsele care au semne mici de uzură  vor avea acest lucru clar specificat în descriere. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in lei (RON) si includ TVA, conform legii in vigoare.

Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului (imagini, descrieri, video-uri) au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat. Vânzătorul poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.

In imaginile produselor și/sau serviciilor, vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii, decorațiuni, etc.) care pot sa nu fie incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor. În acest caz, se precizează expres in titlul produselor ce bun este de vânzare.

Vânzătorul face tot posibilul în a furniza informații corecte despre prețul si caracteristicile Bunurilor. E posibil ca unele prețuri sa fie eronate. In cazul înregistrării unei Comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.

Vânzătorul încearcă să actualizeze stocul cât se poate de frecvent. Este însă posibil ca unele produse să fie ieșite din stoc, chiar dacă pe site-ul vânzătorului nu apar prezentate astfel. În aceste situații Vânzătorul va contacta Cumpărătorul pentru a îi transmite timpul necesar pentru livrare. Dacă Cumpărătorul nu agrează timpul de livrare pentru un produs care se va aduce la comandă, comanda se va anula.

5.       PLASAREA COMENZII

Cumpărătorul poate efectua comenzi pe site prin adăugarea produselor dorite în coșul de comandă, urmând a finaliza Comanda prin butonul “finalizează comanda” din secțiunea Coș comandă. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.

In cazul in care vânzătorul nu va putea onora o parte din produse, acesta va notifica pe e-mail cumpărătorul, oferindu-i una dintre alternative:

·         anularea comenzii sau scoaterea din comandă a produsului ce nu mai poate fi livrat;

·         trimiterea unui alt produs in locul celui ce nu poate fi livrat.

În cazul în care cumpărătorul renunță la o comandă cu plata efectuată în avans, prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plată cu cardul și în care banca emitentă a cardului cumpărătorului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către vânzător în maxim 14 zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoștință de acest fapt.

O comanda plasată poate fi anulată înainte de expedierea acesteia prin solicitarea cumpărătorului în scris, trimițând un e-mail pe office@joujou.ro, menționând clar anularea și numărul comenzii.

O comanda plasată poate fi modificată numai in următoarele situații și doar la solicitarea cumpărătorului. Cumpărătorul va solicita acest lucru în scris, trimițând un e-mail pe office@joujou.ro menționând clar solicitarea si numărul comenzii. Se pot realiza următoarele tipuri de modificări ale comenzii:

·         Cumpărătorul renunță la un produs și notifica vânzătorul înainte de expedierea comenzii;

·         Modificarea cantității dintr-un produs deja existent într-o comandă;

·         Modificarea adresei de livrare;

·         Cumularea comenzilor (valabil doar pentru comenzile cu plata la livrare). In situația cumulării unei comenzi, comanda inițială se anulează și statusul acesteia va apărea ca fiind “comanda anulata”, iar produsele aferente comenzii cumulate se vor adăuga în comanda cu care se solicita cumularea;

·         Modificare date pentru facturare. Pentru facturile emise deja nu se pot efectua modificări privind persoana juridică/fizică (înlocuire cu o noua persoana), doar corecturi (ale denumirii/nume, date contact etc).

Comenzile nu pot fi modificate, in cazul in care cumpărătorul optează pentru plata online sau prin transfer bancar a contravalorii acestora.

Pentru produsele care nu au un preț fix pe site, clienții pot solicita o oferta de preț, utilizând formularul de pe pagina produsului. Ulterior completării și trimiterii formularului de cerere ofertă, cumpărătorul va fi contactat prin email sau telefon de către vânzător pentru a i se comunica prețul, termenul de livrare și condițiile de transport.

Vânzătorul poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

·         Eșuarea/invalidarea tranzacției online;

·         Neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului/a tranzacției;

·         Furnizarea de date incomplete sau incorecte de către cumpărător;

·         Activitatea cumpărătorului poate produce daune site-ului www.joujou.ro, societății SC Joujou Toys SRL si /sau partenerilor săi;

·         Cumpărătorul folosește serviciul într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe sau își exercită drepturile în scopul de a vătăma sau păgubi vânzătorul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe;

·         Livrări consecutiv eșuate din culpa cumpărătorului;

·         Alte motive justificate (de ex.: plasarea și renunțarea nejustificată la mai mult de 2 comenzi într-un interval de 30 zile).

6.       PREȚUL PRODUSELOR ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul și modalitatea de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

In urma abonării la newsletterul JouJou.ro clienții vor primi un cod de 5% reducere la prima comandă. Acesta se poate aplica produselor neaflate în nicio promoție, întrucât campaniile de reducere de pe site nu se pot suprapune cu reducerile suplimentare oferite ca urmare a abonării la newsletter. 

Joujou.ro acceptă 4 modalități de plată:

  •  Plata online cu card (card personal sau al societății cumpărătoare, în condiții de deplină securitate, fără a fi perceput un comision suplimentar pentru tranzacții)
  • Numerar la livrare (plata va fi făcută în lei conform prețului Contractului și se va face la comisionarul care efectuează livrarea).
  • Ordin de plată (în baza facturii proforme emise de către Vânzător);
  • Plata cu cardul, în rate (de la 2 la 4 rate), fără dobândă. După ce veți introduce numărul de card in pagina procesatorului de plăți Netopia Mobilpay, sistemul va detecta automat dacă este un card eligibil pentru plata in rate, la una din băncile agreate de către magazin si va afișa o lista de unde puteți alege numărul de rate dorit.

Plata cu cardul in rate este valabila pentru posesorii de: Credit Europe Bank, Banca Transilvania, Garanti Bank, Alpha Bank și BRD Finance.

Pentru plățile în numerar, conform legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare, începând cu data de 9 mai 2015, suma maximă pe care Joujou.ro o poate încasa de la o persoană fizică este de 10.000 lei pe zi. Pentru toate celelalte situații (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, etc.) suma maximă pentru fiecare cumpărător este de 5.000 lei pe zi.

Plata online cu cardul este realizată prin MobilPay, utilizându-se un mediu de tranzacționare 3D Secure.

Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv in RON folosind informațiile furnizate de cumpărător în formularul destinat. SC Joujou Toys SRL nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de cumpărător pentru factură sau de imposibilitatea deducerii unor cheltuieli din cauza informațiilor furnizate incorecte de către cumpărător. Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate anterior primirii produselor și serviciilor se emite factura de avans iar pentru plățile efectuate la momentul primirii produselor se emite factura finală la momentul expedierii către cumpărător (predării către curier). Pentru corecții (anulari, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt incluse in raportările fiscale. Nu se accepta corecții cu excepția acelor modificări ale facturilor efectuate prin metodele și la termenele legale.

 

7.       LIVRAREA

Costul transportului

Livrarea se realizează la nivel național, utilizând curieratul rapid, la adresa de livrare definită de către cumpărător în formularul de comandă.

Taxa de livrare a comenzilor este de 19 lei, indiferent de metoda de plată. Comenzile cu o valoare mai mare de 299 lei beneficiază de transport gratuit.

Costul transportului este valabil pentru localitățile aflate în aria de acoperire a curierului. Pentru localitățile aflate în afara ariei de acoperire a curierului se va percepe un tarif suplimentar intre 1 lei RON/km.

In afara de cazul in care este agreat de vânzător si cumpărător diferit, vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile in momentul predării acestora către societatea de curierat sau către reprezentantul cumpărătorului.

 

Termen de livrare

Produsele aflate in stocul producătorului vor fi livrate în termen de 2-4 zile lucrătoare. In eventualitatea in care produsele se afla in depozite diferite ale producatorului sau partenerilor acestuia, produsele vor fi livrate in colete diferite (cu AWB-uri diferite), astfel incat termenul de livrare sa nu creasca.

Produsele la comandă sau cele ce nu se află în stocul producătorului vor fi livrate în termen de 4 pană la 6 săptămâni. Vânzătorul va anunța cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării, după plasarea comenzii. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, vânzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.

În situația în care produsele comandate se află în depozite diferite ale vânzătorului sau furnizorilor acestuia, comanda poate fi livrată în colete separate. În această situație nu se vor percepe taxe suplimentare de livrare. 

 

Recepția mărfii

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Produsele se află în ambalajul original, sigilat, al producătorului.

In momentul livrării mărfii Cumpărătorul va verifica conformitatea între numărul de colete primite și numărul de colete de pe documentul de însoțire al mărfii. Daca apar diferențe se consemnează pe documentul de însoțire a mărfii emis de către transportator (AWB) si se întocmește un Proces Verbal de constatare a diferențelor, care se semnează de către Cumpărător si de către reprezentantul firmei de transport care face livrarea.

În cazul in care Cumpărătorul face recepția mărfii fără a verifica ca numărul de colete primite să corespundă AWB-ului, vânzătorul își declină responsabilitatea rezolvării unor reclamații ulterioare.

Cumpărătorul are obligația să verifice ambalajul, iar în cazul în care apar deteriorări evidente care ar fi putut să ducă la deteriorarea conținutului coletelor (ambalaj găurit, tăiat, lipsă, etc.), pe parcursul transportului, sau semne că coletul ar fi fost deschis după sigilare, cumpărătorul se obligă să verifice integritatea produselor împreună cu reprezentantul companiei care face livrarea. Se recomandă a se face poze dacă este posibil. Dacă conținutul coletului este deteriorat total sau parțial, Cumpărătorul trebuie să obțină confirmare scrisă din partea reprezentantului serviciului de transport conform căreia mărfurile au fost deteriorate ca urmare a transportului, prin întocmirea unui proces verbal semnat de către Cumpărător si de către reprezentantul firmei de transport care face livrarea. Recunoașterea verbală din partea reprezentantului firmei de transport nu poate fi utilizată la depunerea cererii de reclamație. Trebuie completat un proces verbal de constatare a pagubelor, din care ambele părți – Cumpărătorul și reprezentantul firmei de transport – să păstreze câte un exemplar. Totodată, Cumpărătorul nu va face recepția mărfii, astfel încât reprezentantul firmei de transport va lua coletul deteriorat și îl va aduce înapoi la Vânzător.

În cazul in care Cumpărătorul face recepția mărfii livrată în ambalaj evident deteriorat, vânzătorul își declină responsabilitatea rezolvării unor reclamații ulterioare. Prin aceasta nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior Vânzătorul în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Produselor. Nicio prevedere din prezenta Politică de retur sau Termeni și Condiții nu aduce atingere drepturilor de care beneficiați, în temeiul legii, în calitate de consumatori.

După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul dobândește posesia fizică a Produselor comandate. Din acest moment, Cumpărătorul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare.

 

8.       DREPTUL DE RETUR

Potrivit legislației în vigoare, Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris vânzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, cu suportarea cheltuielilor de returnare.

Joujou Toys oferă drept de retur extins, Cumpărătorul putând returna produsele în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea produsului, cu suportarea cheltuielilor de returnare.

Pentru realizarea unui retur pe site-ul www.joujou.ro, cumpărătorul trebuie să trimită solicitarea scrisă la office@joujou.ro, menționând numărul comenzii.

Produsele se trimit vânzătorului în starea in care au fost primite, în cutia originală, cu toate accesoriile, consumabilele și produsele cadou aferente, împreună cu o copie după factură și certificatul de garanție în original. Cumpărătorului care a notificat vânzătorul de intenția de a returna unul sau mai multe produse ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele la care a făcut referire au fost returnate sau înmânate către vânzător sau unei persoane autorizate de acesta sa recepționeze produsele (de obicei firma de curierat rapid), fără întârziere nejustificata și in decurs de cel mult 5 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat daca produsele sunt expediate de cumpărător înainte de expirarea perioadei de 5 zile împachetate corespunzător pentru protejarea pe durata transportului.

Dacă cumpărătorul nu împachetează corespunzător pentru protejarea/manipularea produselor returnate, curierul agreat este îndreptățit să nu preia bunurile notificate pentru retur. Dacă cumpărătorul trimite produsele împachetate necorespunzător pentru protejare/manipulare prin altă metoda (alt curier, Poșta Română, predare personală, etc.) este răspunzător de orice distrugeri, defecte, descompletări constatate la recepția returului. Prevederile de mai sus Nu se refera la ambalajul original al produselor ci la orice ambalaj care conform standardelor de curierat precizate pe pagina curier sunt in măsură să protejeze produsele in funcție de specificul lor (material, dimensiuni, etc).

Cumpărătorul este informat asupra faptului că, în cazul în care produsele a căror returnare prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, vânzătorul își rezervă dreptul de a decide acceptarea returului.

Vânzătorul își rezervă dreptul, conform legilor in vigoare sa scadă din valoarea produselor sume necesare pentru aducerea produselor la starea lor originală, în cazul în care acestea au fost deteriorate.

 

9.   GARANTII

SC Joujou Toys SRL respectă prevederile de garanție conform legislației romanești în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun cumpărător nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea menționată. Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de cumpărător de la vânzător. Vânzătorul este obligat să demonstreze cumpărătorului, la cererea acestuia, modul de utilizare și funcționare a produselor cumpărate, prin scheme și instrucțiuni de montaj.

Condițiile de garanție sunt in conformitate cu Legea 449/2003 si O.U.G. 174/2008.

Produsele de uz curent (de exemplu jucării din plastic, jucării din lemn, jucării din plus, plastelina, etc.) nu beneficiază de garanție de folosința (comerciala). Totusi, potrivit legislației in vigoare, toate produsele comercializate pe Joujou.ro beneficiază de garanție de conformitate și pentru vicii ascunse. Astfel, oricare produs care nu are aceleași calități ca si produsele care au fost prezentate ca mostre sau model, nu corespund oricărui scop declarat pe site-ul nostru sau nu isi păstrează parametrii de calitate si performanta normale pentru astfel de produse, se considera lipsa de conformitate si beneficiază de garanție de conformitate. Produsul care nu este conform sau prezinta vicii ascunse vor fi fie înlocuite, fie restituita contravaloarea acestora in cazul in care nu pot fi înlocuite. Garanția este de 30 zile si se acorda doar pentru defectele de fabricație.

 

10.   CONFIDENTIALITATE

Prin crearea contului pe site-ul www.joujou.ro sau înscrierea la newsletter, fiecare membru sau cumpărător și-a exprimat consimțământul ca vânzătorul să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) .

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt:

·         informații de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon;

·         informații despre plăți și istoricul plăților;

·         informațiile cardului de plată criptate;

·         informații despre comenzi;

·         informații despre produse pe care le-ați vizualizat.

Datele dvs. cu caracter personal sunt folosite de către Joujou în următoarele scopuri:

Obligație legală. Prelucrăm datele dvs. atunci când realizați o comandă online, datele fiind procesate în raporturile noastre contractuale și, eventual, în relațiile cu furnizorii de materiale, fără a excepta solicitările autorităților publice justificate de un interes legitim.

Cumpărături online. Vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă gestiona achizițiile online pe Joujou, prelucrând comenzile și returnările prin intermediul serviciilor noastre online și vă vom trimite notificări privind starea livrării sau în cazul unor probleme privind livrarea articolelor dumneavoastră. Vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă gestiona plățile. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile și garanțiile pentru produse.

Marketing direct. Folosim datele cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing sau informări privind evenimentele organizate de Joujou prin e-mail. Pentru a vă optimiza experiența pe site-ul nostru, vă vom oferi informații relevante, recomandări de produse, mementouri despre produsele rămase în coșul dumneavoastră de cumpărături și vă vom trimite oferte personalizate. Toate aceste servicii se bazează pe comenzile anterioare, pe articolele pe care ați făcut clic și pe informațiile pe care le-ați trimis.

Cont Joujou. Vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă crea și administra contul personal. Vă vom oferi istoricul comenzilor și detaliile despre comenzile dumneavoastră și vă vom permite să vă gestionați setările contului.

Dezvoltare și îmbunătățire. Vom folosi datele pentru a evalua, dezvolta și îmbunătăți serviciile, produsele și sistemele noastre pentru toți clienții noștri. În acest scop nu vom analiza datele dvs. la nivel individual, toate prelucrările vor fi efectuate pe date cu pseudonime. Aceasta include analize pentru a face serviciile noastre mai ușor de utilizat, cum ar fi modificarea interfeței cu utilizatorul pentru a simplifica fluxul de informații sau pentru a evidenția funcțiile utilizate în mod obișnuit de către clienții noștri pe canalele noastre digitale și pentru a îmbunătăți sistemele IT în vederea măririi securității pentru vizitatori și clienți în general.

Joujou poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizate de către browserul Internet, prin intermediul căruia se face accesul la site si pot fi folosite de către Joujou pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dreptul la acces. Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta Joujou la office@joujou.ro care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la rectificare. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.  Dacă aveți un cont pe site-ul Joujou, puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

„Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la ștergere. Aveți dreptul, în condițiile legii, sa ne solicitați să vă ștergem datele cu caracter personal. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Joujou, cu excepția următoarelor situații:

·         Aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;

·         Aveți o datorie neplătită la Joujou, indiferent de metoda de plată;

Dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul să solicitați ca Joujou să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

Dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim. Joujou va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

Dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, Joujou trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

Dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă Joujou nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator. De asemenea, aveți dreptul de a cere ca datele dvs. personale să fie transmise direct la un alt operator, dacă este fezabil tehnic.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim. Joujou nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a vă opune marketingului direct. Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:

·         urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing;

·         trimițând un e-mail la office@joujou.ro cu titlul Dezabonare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părțile contractante, sau la solicitarea unei autorități publice justificate de un interes legitim. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate anterior sau pe o perioadă de timp prevăzută de dispozițiile legale.

Acceptarea newsletter-ului echivalează cu acceptul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, atât în strategiile de marketing ale companiei noastre, în operațiunile efectuate de furnizorii de servicii de depozitare și de distribuție în legătură cu livrarea comenzii dumneavoastră sau procesarea plăților de către furnizorii de servicii de procesare a plăților, cât și la cererea autorităților care justifică un interes legitim.

Pentru orice incident care ar avea drept rezultat încălcarea protecției datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la office@joujou.ro, cu titlul Date cu caracter personal.

 

Politica de utilizare Cookie-uri

Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web si apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare data când accesează acel server. Dacă utilizați serviciile Joujou, vom presupune că sunteți de acord cu utilizarea unui astfel de cookie.

Ce tipuri de cookies folosim?

Folosim doua tipuri de cookies:

De sesiune – fișiere temporare ce rămân in terminalul utilizatorului pana la închiderea sesiunii de navigare sau închiderea aplicației (browser-ului web)

Persistente – fișiere care rămân în terminalul utilizatorului pe o perioadă definită de parametrii acelui cookie sau pana sunt șterse manual de utilizator.

La ce ne folosesc cookies?

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) si este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware si nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

O vizita pe site-ul Joujou poate plasa următoarele tipuri de cookies:

·         Cookie-uri de performanță a site-ului;

·         Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;

·         Cookie-uri de înregistrare;

·         Cookie-uri pentru publicitate.

Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum si pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare si susțin eforturile Joujou pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor. De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ajuta la înțelegerea modalității in care un utilizator beneficiază de www.Joujou.ro, permițând îmbunătățirea structurii si conținutului dar excluzând identificarea personală a utilizatorului. Exemple privind utilitatea cookies (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

·         Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.

·         Oferte adaptate intereselor utilizatorilor;

·         Reținerea detaliilor de autentificare (utilizator și parola);

·         Furnizarea de publicitate relevanta pentru utilizator;

·         Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analitice – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceasta analiza a utilizării lor pentru a îmbunătăți conținutul acestora în beneficiul utilizatorului.

Utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment prin modificarea setărilor aferente browser-ului utilizat. Detalii privind modificarea setărilor browserelor puteți găsi pe website-urile dezvoltatorilor browserelor, în Secțiunea ”Setări”, prezentate mai jos:

·         Google Chrome

·         Mozilla Firefox

·         Microsoft Edge

·         Microsoft Internet Explorer

·         Opera

·         Apple Safari

În cele mai multe cazuri, cookies nu identifica in mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care aceștia au accesat anumite pagini web. Aceste date sunt criptate într-un mod care nu permite accesul  neautorizat al terților.

 

Ștergerea cookies

In general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookies pe terminalul utilizatorului în mod implicit. Aceste setări pot fi modificate de către utilizator astfel încât administrarea automata a cookies să fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data când cookies sunt trimise către terminalul său.

 

11.   CAMPANII DE MARKETING SI NEWSLETTERE

Prin crearea unui cont pe site cumpărătorul își dă acordul și pentru primirea de newslettere din partea vânzătorului. Datele preluate în scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot si vor fi folosite de către vânzător in limitele Politicii de confidențialitate.

Vânzătorul nu va include în newslettere și/sau alerte nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care sa facă referire la vreun terț care nu este partener comercial al vânzătorului, la momentul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor.

Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor se poate face in orice moment, folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite (în partea de jos a e-mail-ului in secțiunea „Click aici pentru dezabonare”), acolo unde aceasta opțiune este tehnic posibilă.

Vânzătorul își rezerva dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere si/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice membru care si-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere si/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

 

12.   CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

13.   DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum si însemnele grafice sau conținutul editorial sunt mărci înregistrate in proprietatea SC JOUJOU TOYS SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

 

14.   RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor după livrare si in special pentru pierderea produselor.

 

Vânzătorul va fi răspunzător in cazul in care sub-contractanții si/sau partenerii săi de orice fel implicați in executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

In cazul in care un membru/cumpărător consideră ca un Conținut expediat prin orice mijloc de către Vânzător violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii SC Joujou Toys SRL, conform detaliilor de contact la office@Joujou.ro astfel încât vânzătorul sa poată lua o decizie in cunoștință de cauză.

SC Joujou Toys SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

 

15.   FORTA MAJORA

Nici una din pârți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majora. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, in afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al parții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai in cazul in care evenimentul o împiedică sa o duca la bun sfârșit. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

16.   LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre organizator si participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.